Home » Deskundig Hulpverlenen: een model, methoden en vaardigheden by Gerard Egan
Deskundig Hulpverlenen: een model, methoden en vaardigheden Gerard Egan

Deskundig Hulpverlenen: een model, methoden en vaardigheden

Gerard Egan

Published
ISBN :
Paperback
530 pages
Enter the sum

 About the Book 

Gerard Egan presenteert een hulpverleningsmodel middels welke cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces, te weten:Fase I:MoreGerard Egan presenteert een hulpverleningsmodel middels welke cliënten leren problemen effectiever aan te pakken, hun mogelijkheden beter te ontwikkelen en kansen te benutten.Hij onderscheidt drie fasen in het hulpverleningsproces, te weten:Fase I: identificeren en verhelderen van probleemsituaties,Fase II: stellen van doeleinden, het ontwikkelen van een aantrekkelijk scenario,Fase III: helpen strategieën te ontwikkelen om doelen te bereiken.De auteur bespreekt de communicatievaardigheden die nodig zijn voor effectieve hulpverlening. Hij laat zien hoe cliënten hun doelen kunnen kiezen en vorm kunnen geven. Hij benadrukt de noodzaak van het verbinden van planning met actie en vice versa. Hij gaat daarbij in op de obstakels die actie in de weg kunnen staan en hij laat zien hoe die obstakels overwonnen kunnen worden.Deskundig hulpverlenenDeel 1 Het leggen van het fundament1 Wat is hulpverlening?1.1 Formele en informele hulpverleners: een korte geschiedenis1.2 Waar het om gaat bij hulpverlenen1.3 Positieve psychologie en hulpverlening1.4 De twee belangrijkste doelen van hulpverlening1.5 Helpt hulpverlenen?1.6 Is hulpverlening voor iedereen?1.7 Wat dit boek is – en wat het niet is1.8 Van verstandig naar wijs: omgaan met de schaduwzijde van hulpverlening2 Overzicht van het hulpverleningsproces2.1 De beperkingen van rationeel probleemoplossen2.2 Het deskundig-hulpverlenen model: een benadering gebaseerd op probleemmanagement en ontwikkeling van mogelijkheden2.3 De fasen en stappen van het hulpverleningsmodel2.4 Fase I:“Wat is er aan de hand?” Help cliënten de belangrijkste punten die om veranderingvragen te verhelderen2.5 Fase II: “Welke oplossingen passen bij mij?” Help cliënten te bepalen waaraan ze willenwerken2.6 Fase III: “Wat moet ik doen om te krijgen wat ik wil en nodig heb?” Help cliënten strategieën te ontwikkelen om doelen te bereiken2.7 Actie: “Hoe boek ik resultaten?” Help cliënten hun plannen uit te voeren2.8 “Hoe gaat het?” Doorlopende evaluatie van het hulpverleningsproces2.9 Flexibiliteit in het gebruik van het model2.10 Korte therapieën en een holografische benadering van hulpverlening2.11 Probleemmanagement in verschillende culturen: een algemeen menselijke vaardigheid2.12 Gebruik het model als een ‘Browser’: zoek naar de beste werkwijze2.13 Inzicht in en omgaan met de schaduwzijde van hulpverleningsmodellen3 De hulpverleningsrelatie: waarden in de praktijk3.1 De hulpverleningsrelatie3.2 De relatie als verbond tot samenwerking3.3 Waarden in de praktijk3.4 Respect als de meest fundamentele waarde3.5 Empathie als belangrijkste richtsnoer3.6 Echtheid als beroepswaarde3.7 Cliënten macht over hun leven geven – een belangrijk doel van counseling3.8 De werkovereenkomst: een contract tussen cliënt en hulpverlener3.9 Problemen aan de schaduwkant van de hulpverleningsrelatieDeel 2 De therapeutische dialoog4 Inleiding in de communicatie en de vaardigheid om zichtbaar af te stemmen op cliënten4.1 Het belang van dialoog in de hulpverlening4.2 Zichtbaar afstemmen op cliënten: Het belang van empathische aanwezigheid4.3 De schaduwzijde van communicatievaardigheden5 Actief luisteren: de basis voor begrip5.1 Gebrekkig luisteren5.2 Empathisch luisteren5.3 Luisteren naar de boodschap. De verhalen, meningen, voornemens en beslissingen van cliënten5.4 Luisteren naar non-verbale boodschappen en nuanceringen5.5 Verwerken wat u hoort: weloverwogen zoeken naar betekenis5.6 Naar uzelf luisteren: de interne dialoog van de hulpverlener5.7 De schaduwzijde van het luisteren naar cliënten6 Empathie overbrengen: begrip tonen en controleren of u de ander goed begrijpt6.1 De kunst van het reageren6.2 De drie dimensies van goed reageren: correcte waarneming, technisch kunnen en assertiviteit6.3 Empathie overbrengen: laten zien dat u uw cliënten begrijpt6.4 De belangrijkste bouwstenen voor het overbrengen van empathie6.5 Principes voor het overbrengen van empathie6.6 Hoe kunt u empathie goed overbrengen?6.7 Het belang van empathie in relaties6.8 De schaduwzijde van het overbrengen van empathie7 De kunst van het vragen stellen en samenvatten7.1 Non-verbale en verbale aanmoedigingen7.2 Verschillende manieren om door te vragen7.3 Effectief gebruik van vragen7.4 Richtlijnen voor het gebruik van verder reikende vragen7.5 Het verband tussen empathie overbrengen en doorvragen7.6 De kunst van het samenvatten: het richten van de aandacht7.7 Manieren om bedreven te worden in communicatievaardigheden7.8 De schaduwzijde van communicatievaardighedenDeel 3 Fase I van het hulpverleningsmodel en gevorderde communicatievaardigheden8 Stap 1-A: “Waar zit ik mee?” – Cliënten helpen hun verhaal te vertellen8.1 Inleiding tot fase 1: herkennen en onderzoeken van problemen en mogelijkheden8.2 Stap 1-A: Wat is er aan de hand?”8.3 Help cliënten probleemsituaties en onbenutte kansen te onderzoeken8.4 Stap 1-A en actie8.5 Is stap 1-A voldoende?8.6 De schaduwzijde van stap 18.7 Evaluatievragen voor stap 1-A9 Omgaan met tegenzin en weerstand bij cliënten9.1 Tegenzin: angst voor verandering9.2 Weerstand: verzet tegen dwang9.3 Richtlijnen voor het omgaan met tegenzin en weerstand9.4 Psychologische afweermechanismen – de schaduwzijde van tegenzin en weerstand10 Waar gaat het om bij uitdagen?10.1 De basisprincipes van uitdagen10.2 Blinde vlekken: het doel van uitdagen10.3 Van blinde vlekken naar nieuwe perspectieven10.4 De doelen van uitdagen10.5 Toepassingen: van blinde vlekken via nieuwe perspectieven naar actie11 Stap I-B II: Specifieke vaardigheden voor effectief uitdagen11.1 Gevorderde empathie: de boodschap achter de boodschap11.2 Informatie delen: van nieuwe perspectieven naar actie11.3 Zelfonthullingen van de hulpverlener11.4 Directheid: openhartige gesprekken met een grote mate van wederkerigheid11.5 Het gebruik van suggesties en aanbevelingen11.6 Confrontatie11.7 Aanmoediging11.8 Evaluatievragen voor stap I-B12 Uitdagen met wijsheid12.1 Richtlijnen voor effectief uitdagen12.2 Uitdagingen vertalen in actie12.3 De schaduwzijde van uitdagen12.4 Evaluatievragen voor stap I-B: Uitdagen met wijsheid13 Stap I-C: Hefboomwerking – Help cliënten aan de belangrijkste dingen te werken13.1 De economie van de hulpverlening13.2 Screening – zoeken naar de eerste aangrijpingspunten13.3 Hefboomwerking: werken aan kwesties die verschil uitmaken13.4 Uitgangspunten bij het kiezen van aangrijpingspunten13.5 Gerichte aandacht voor aangrijpingspunten – de techniek van Lazarus13.6 Stap I-C en actie13.7 De schaduwzijde van stap I-C13.8 Evaluatievragen voor stap I-CDeel 4 Fase II: Cliënten helpen te bepalen wat zij willen en wat zij nodig hebben14 Inleiding op fase II: “Welke oplossingen zouden kunnen werken voor mij?” – Cliënten helpen doelen te onderkennen, te kiezen en vorm te geven14.1 De drie stappen van fase II14.2 Oplossingsgerichte hulpverlening14.3 Help cliënten hun kracht te leren kennen en te gebruiken door doelen te stellen14.4 Help cliënten effectiever beslissingen te nemen15 Stap II-A: “Wat wil ik en wat heb ik nodig?” - Mogelijkheden voor een betere toekomst15.1 Mogelijkheden voor een betere toekomst15.2 Vaardigheden voor het onderkennen van mogelijkheden voor een betere toekomst15.3 Voorbeelden waarin het draait om mogelijkheden voor een betere toekomst15.4 Evaluatievragen voor stap II-A16 Stap II-B: “Wat wil ik werkelijk?” - Mogelijkheden vertalen in keuzes16.1 Van mogelijkheden naar keuzes16.2 Methodes om cliënten te helpen hun doelen vorm te geven16.3 Probeer behoeften en wensen met elkaar te verenigen16.4 Doelen dienen zich vaak vanzelf aan16.5 Doelen moeten kunnen worden aangepast16.6 Zoek naar realistische keuzemogelijkheden16.7 Gerichtheid op actie als meta-doel16.8 Evaluatievragen bij stap II-B17 Zich vastleggen – Welke prijs ben ik bereid te betalen om te bereiken wat ik wil?17.1 Help cliënten zich te verbinden aan een betere toekomst17.2 Hooggespannen verwachtingen: het gevoel van competentie van cliënten17.3 Fase II en actie17.4 De schaduwzijde van doelen stellen17.5 Evaluatievragen bij stap II-CDeel 5 Fase 3: Cliënten helpen strategieën te ontwikkelen waarmee ze hun doelen kunnen bereiken18 Fase III-A: Strategieën voor actie – “Hoeveel manieren zijn er om te krijgen wat ik wil en wat ik nodig heb?”18.1 Inleiding op Fase III18.2 Vele wegen naar hetzelfde doel18.3 “Welke ondersteuning heb ik nodig om me te kunnen inzetten voor wat ik wil?”18.4 “Welke praktische kennis en vaardigheden kunnen mij helpen te krijgen wat ik wil en wat ik nodig heb?”18.5 Strategieën verbinden met actie18.6 Evaluatievragen bij stap III-A19 Stap III-B: Welke strategieën passen het beste bij mij?19.1 Wat is het beste voor mij? - de casus van Bud19.2 Cliënten helpen bij het kiezen van de meest geschikte strategieën19.3 Strategieën onderzoeken19.4 Vergelijkingstabellen als methode om strategieën te kiezen19.5 Stap III-B verbinden met actie19.6 De schaduwzijde van het kiezen van strategieën19.7 Evaluatievragen bij Stap III-B20 Stap III-C: Welk soort plan is geschikt om te krijgen wat ik wil en nodig heb? – Help cliënten plannen te maken20.1 Geen actieplan: de casus van Frank20.2 De toegevoegde waarde van planning voor de agenda voor verandering20.3 Vormgeven aan een plan: drie cases20.4 Constructieve verandering met een menselijk gezicht20.5 Pas kant-en-klare therapeutische programmas aan bij de behoeften van de cliënt20.6 Evaluatievragen bij Stap III-CDeel 6 De actiepijl: ervoor zorgen dat het allemaal gebeurt21 “Hoe krijg ik dit alles voor elkaar?” - Cliënten helpen te krijgen wat ze willen en wat ze nodig hebben21.1 Hoe kan men cliënten helpen goede tactici te worden?21.2 Verdergaan zonder hulpverlener: het ontwikkelen van een ondersteunend en stimulerend sociaal netwerk21.3 De schaduwzijde van het uitvoeren van veranderingsplannen21.4 Evaluatievragen bij de actiepijl